Τουριστικό Γραφείο, Χολαργός
logo
Οργάνωση μοναδικών ταξιδίων στην Ελλάδα και σε όλο το κόσμο. Για όποιον λόγο και να ταξιδεύετε εμείς θα σας βοηθήσουμε να φτιάξετε το όνειρο σας σαν Royalty!
(+30) 210 710 3532
info@royalty-escapes.com
Weather
Jun 16
25 C
clear sky
Athens

Ακολουθήστε μας:

(+30) 210 710 3532
Top
 

Σύμβαση Συμμετοχής σε Οργανωμένο Ταξίδι

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

  1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι Γενικοί Όροι Σύμβασης ρυθμίζουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Πελάτη, αποκαλούμενο στο εξής «ΠΕΛΑΤΗΣ», για συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι / ατομικό ταξίδι (πακέτο ταξιδιωτικών υπηρεσιών μεταφοράς και μιας τουλάχιστον διαν/σης) και του γραφείου γενικού τουρισμού ROYALTY ESCAPES MIKE, στο εξής αποκαλούμενο «ROYALTY ESCAPES», το οποίο πωλεί ή προσφέρει προς πώληση ταξίδια, που έχει διοργανώσει το ίδιο ή άλλος διοργανωτής. Ο κάθε ταξιδιώτης, τα μέλη της οικογένειάς του και οι συνταξιδιώτες που καλύφθηκαν οικονομικά από αυτόν, καθώς και οι συμμετέχοντες μέσω Εταιριών, Συλλόγων, Ενώσεων, Σχολών και άλλων φορέων δέχονται αυτόματα με τη συμμετοχή τους και τους πιο κάτω όρους τους οποίους διάβασαν, κατανόησαν και συμφωνούν να τηρήσουν. Η έννοια του «πελάτη» ως αντισυμβαλλόμενου εννοείται στο εξής και για τους φορείς ή Εταιρείες που καλύπτουν οικονομικά μέλη, μαθητές, εργαζομένους ή άλλους που έχουν οποιαδήποτε σχέση μαζί τους και με τους οποίους είναι από κοινού υπεύθυνοι για την τήρηση και αποδοχή των πιο κάτω όρων. Επίσης οι πελάτες δεσμεύονται με τους ειδικούς αυστηρότερους οικονομικούς όρους που ισχύουν σε «ειδικά ταξίδια», όπως ταξίδια Εκθέσεων, Εταιρικά Ταξίδια (Ιncentives), Συνεδρίων, Χιονοδρομικών προορισμών, Αθλητικών Διοργανώσεων, Κρουαζιερών και των ολικών ναυλώσεων (charters) και άλλων που περιγράφονται στα συγκεκριμένα ταξίδια. Τα ακυρωτικά στις πιο πάνω περιπτώσεις φθάνουν μέχρι και το 100% των τιμών, οι δε προθεσμίες εγγραφών και ακυρώσεων είναι πολύ έγκαιρες. Τελική τιμή και ισχύον πρόγραμμα του ταξιδιού θεωρείται αυτό που παρέλαβε ο πελάτης και περιγράφεται εξοφλητική απόδειξη πληρωμής.

 

  1. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ – ΕΜΒΑΣΜΑ

Για έγκυρη εγγραφή και συμμετοχή σ’ ένα ομαδικό ταξίδι, ο ταξιδιώτης πρέπει να καταβάλει ποσό προκαταβολής που αντιστοιχεί στο 1/3 της αξίας του στο ROYALTY ESCAPES  ή να εμβάσει το ποσό στο λογαριασμό του ROYALTY ESCAPES.
– Για εγγραφές μέχρι 20 μέρες πριν την αναχώρηση, προκαταβολή 30% μετρητοίς ή άμεση χρέωση με πιστωτική κάρτα.
– Για εγγραφές μέχρι 15 μέρες πριν την αναχώρηση, 50% μετρητοίς ή άμεση χρέωση με πιστωτική κάρτα.
– Για εγγραφές μέχρι 10 μέρες πριν την αναχώρηση, εισπράττεται το σύνολο της αξίας του ταξιδιού.
Οι πελάτες πρέπει επίσης να στείλουν στα γραφεία μας αντίγραφο του εμβάσματος της Τράπεζας, μαζί με τα πλήρη ονόματα των ταξιδιωτών όπως αναγράφονται στα διαβατήρια ή τις ταυτότητές τους (νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες), την ημερομηνία και το ταξίδι που καλύπτουν, καθώς και το είδος των δωματίων (δίκλινα, μονόκλινα) που επιθυμούν. Σ’ όλες τις περιπτώσεις, για την εγκυρότητα της συμμετοχής, η εξόφληση του ταξιδιού θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την αναχώρηση (στα «ειδικά ταξίδια» απαιτείται πιο έγκαιρη εξόφληση). Στην τιμή του ταξιδιού περιλαμβάνονται μόνο οι υπηρεσίες που ρητά αναφέρονται σύμβαση συμμετοχής σε οργανωμένο / ατομικό ταξίδι.

 

  1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το ROYALTY ESCAPES έχει υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους πελάτες μεσολαβώντας μεταξύ των πελατών και κάθε τρίτου που παρέχει τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει το ταξίδι (μεταφορέων, ξενοδόχων, πρακτόρων κλπ.), αλλά δεν έχει και δεν μπορεί να έχει άμεσο έλεγχο σε αυτούς οπότε και ευθύνη. Το ROYALTY ESCAPES δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων και των συνεργατών τους, για τις ανωμαλίες στην παροχή των υπηρεσιών και για τις έκτακτες καταστάσεις όπως: ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, αυτοκινήτων, τρένων κ.α.), λόγω αποκλεισμού («εμπάργκο») περιοχών, απεργιών και άλλων αιτιών. Για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις charters ή και δρομολογημένων αεροπλάνων, δεν ευθύνεται το ROYALTY ESCAPES για το λόγο αυτό των πιθανών καθυστερήσεων. Επίσης δεν ευθύνεται για: απώλειες χρημάτων, αντικειμένων, εγγράφων, αποσκευών καθώς και τυχόν φθοράς αυτών, για ατυχήματα ζωής, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, καθαριότητας ή διατροφής, για τραυματισμούς ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και άλλων συναφών αιτιών ή ενεργειών ή καταστάσεων. Το ROYALTY ESCAPES δεν ευθύνεται έναντι του πελάτη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας του τελευταίου λόγω μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, εκτός εάν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα ή αλλού ο οποίος παρέχει υπηρεσίες που αποτελούν τμήμα της σύμβασης. Το ROYALTY ESCAPES θα είναι συμπαραστάτης και θα φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε δυνατό τρόπο χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών. Εύλογα παράπονα κατά τη διάρκεια ταξιδιού πρέπει να αναφέρονται στο Συνοδό ή το αργότερο έως και 7 ημέρες μετά την επιστροφή από το ταξίδι, με επιστολή προς το ROYALTY ESCAPES, με κάθε έγγραφο στοιχείο για τη δικαιολόγηση τους, ώστε να βασίσει τυχόν απαίτηση από τους παρέχοντες τις συμβατικές υπηρεσίες. Μετά την παρέλευση 7ήμερου, το ROYALTY ESCAPES δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση.

 

  1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Ο κάθε πελάτης πρέπει να καλύψει έγκαιρα στο σύνολο τα έξοδα συμμετοχής για να του παρασχεθούν οι υπηρεσίες του ταξιδιού. Είναι υπεύθυνος για την έκδοση, την ισχύ, την εγκυρότητα και τη θεώρηση (Visa), των ταξιδιωτικών του εγγράφων (διαβατηρίων, αδειών παραμονής και εργασίας κ.α.), που απαιτούνται για την αναχώρηση, διέλευση και παραμονή στις χώρες που περιλαμβάνει το ταξίδι, καθώς και για την επιστροφή τους (για όσους χρειάζεται), στην Ελλάδα. Οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να ειδοποιούν το ROYALTY ESCAPES. Να ελέγχουν επίσης με τις πρεσβείες των χωρών τους εάν χρειάζονται θεώρηση (Visa), για τις χώρες που θα ταξιδέψουν. Τυχόν βοήθεια στην έκδοση όλων των πιο πάνω ταξιδιωτικών εγγράφων ή θεωρήσεων (Visa), δεν σημαίνει την ευθύνη και την υποχρέωση του ROYALTY ESCAPES για την απόκτησή τους. Η μη εξασφάλιση και παρουσίαση στις αρχές των ταξιδιωτικών εγγράφων, εν ισχύ (διαβατηρίου, θεωρήσεων Visa, αδειών εργασίας, κ.α.) δεν αποτελεί ανωτέρα βία για την ακύρωση ταξιδιού και ο πελάτης γι αυτούς τους λόγους, υπόκειται σε ακυρωτικά. Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και πρέπει να εποπτεύουν ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και συμπεριφορά τους. Όσοι συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια (Γκρουπ) θα πρέπει να είναι συνεπείς στις υποδείξεις των τοπικών και ξεναγών και να δείχνουν κατανόηση και καλή διάθεση προς τους λοιπούς εκδρομείς. Επίσης είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες εκδηλώσεις του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κ.α.). Η καθυστέρηση και ασυνέπεια του πελάτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Στην περίπτωση που ο πελάτης θα διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμιά περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας, βαραίνουν αποκλειστικά τον ίδιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολλά ταξίδια δημιουργούν έκτακτες ή διαφορετικές συνθήκες για τον οργανισμό των πελατών.  Ιδιαίτερα τα ταξίδια σε περιοχές με ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (ψύχος, καύσωνας), τροπικές και περισσότερο ευαίσθητες ή νοσογόνες, όπως της Αφρικής, Ασίας, Νότιας Αμερικής κ.ά. Συνιστούμε στους πελάτες να συμβουλεύονται τον γιατρό τους, ιδιαίτερα άτομα της τρίτης ηλικίας, με ευαίσθητη υγεία, πίεση, καρδιαγγειακά νοσήματα και αλλεργίες. Είναι χρήσιμο να γίνεται εμβολιασμός ή φαρμακευτική αγωγή για πρόληψη ηπατίτιδας Α και Β, που είναι η πιο συχνή επίπτωση όταν δεν λαμβάνονται αυστηρά μέτρα υγιεινής και καθαριότητας στη λήψη τροφών. Λόγω συχνών αλλαγών των περιοχών επιδημιών, συνιστούμε πάντα να επικοινωνείτε με την Υγειονομική Υπηρεσία (Κέντρο) της περιοχής σας. Επίσης στις μεγάλες πτήσεις συνιστούμε κατανάλωση αρκετού νερού (αποφυγή αλκοόλ ή καφέ), μετακινήσεις (περπάτημα) κάθε μία- δυο ώρες, μικρές ασκήσεις σώματος και χρήση καλτσών – παντοφλών αντί παπουτσιών.

 

  1. ΤΙΜΕΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Οι τιμές υπολογίζονται την ημέρα που αναφέρεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους, φόρους και έξοδα ασφάλειας, τις ισοτιμίες ξένων νομισμάτων σε σχέση με το ΕΥΡΩ, τον αριθμό συμμετεχόντων, τις τιμές των καυσίμων και υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλου παράγοντα κόστους. Το ROYALTY ESCAPES εξαντλεί κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, αλλά διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν, μέχρι και 14 ημέρες πριν την αναχώρηση. Εάν κατά το τελευταίο 14ήμερο πριν την αναχώρηση, προκύψουν έκτακτες αυξήσεις σε ναύλους, φόρους, καύσιμα, ισοτιμίες κ.ά. ο πελάτης έχει δικαίωμα να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση της τιμής του ταξιδιού ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του, εφόσον η αύξηση αυτή υπερβαίνει το 10% της αξίας του ταξιδιού. Το ROYALTY ESCAPES διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποιοδήποτε ταξίδι πριν την αναχώρηση :

α) για λόγους ανωτέρας βίας ή ασφάλειας, δηλαδή για περιστάσεις ξένες προς τη βούλησή της, ασυνήθεις και απρόβλεπτες,
β) εάν προκύψουν έκτακτες αυξήσεις, όπως αναφέρονται πιο πάνω, που υπερβαίνουν κατά πολύ το 10% της αξίας του ταξιδιού (στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται στον ταξιδιώτη τα ποσά που έχει καταβάλει),
γ) σε περίπτωση ανεπαρκούς συμμετοχής. Εάν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχής, το ROYALTY ESCAPES έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει του συμμετέχοντες ταξιδιώτες για την ακύρωση 7 μέρες πριν την αναχώρηση, επιστρέφοντας στον πελάτη τα ποσά που έχει καταβάλει ή προσφέροντας κάποιο άλλο ταξίδι, χωρίς άλλη ευθύνη. Αντίθετα όταν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, προκύψουν έκτακτες συνθήκες και για να εξασφαλισθεί η ασφαλής πορεία του ταξιδιού ή και ο επαναπατρισμός των συμμετεχόντων, απαιτηθούν κάποια έκτακτα έξοδα, οι πελάτες είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν να πληρώσουν επί τόπου τα έξοδα αυτά. Τυχόν προσωρινή κάλυψη των έκτακτων εξόδων από το ROYALTY ESCAPES, δεν σημαίνει με κανένα τρόπο αποδοχή ευθύνης εκ μέρους του, αλλά προσωρινή οικονομική εξυπηρέτηση του πελάτη, με υποχρέωσή του την άμεση τακτοποίηση της δαπάνης με την επιστροφής τους. Προσοχή : Ειδοποιούμε ότι οι έκτακτες πτήσεις (charter) υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές ωραρίων λόγω προτεραιότητας των δρομολογημένων πτήσεων. Αλλαγές ωραρίων πτήσεων δεν αποτελούν λόγο ακύρωσης ταξιδιού από τους πελάτες, χωρίς την χρέωση ακυρωτικών ( δείτε την παράγραφο ‘ Ακυρωτικά’).

 

Τα ομαδικά ταξίδια έχουν καθαρά χαρακτήρα αναψυχής και δεν πρέπει να συνδυάζονται από τους ταξιδιώτες με επαγγελματικές, προσωπικές ή άλλες φύσεως συναντήσεις γιατί η σειρά των επισκέψεων, ξεναγήσεων και διαμονής στις διαφορές πόλεις μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση για τοπικούς τεχνικούς ή άλλους λόγους και για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος.

 

  1. ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ

Ο πελάτης δικαιούται να ακυρώσει το ταξίδι του με έγγραφη ειδοποίηση προς το ROYALTY ESCAPES, με τις πιο κάτω επιβαρύνσεις (κατ’ άτομο), ανεξάρτητα της ημέρας εγγραφής του, που είναι ο συνδυασμός των υποχρεώσεων προς τους τρίτους, των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που δημιουργούνται για τους λοιπούς ταξιδιώτες και των άλλων εξόδων. Μέχρι 35 μέρες πριν την αναχώρηση με καταβολή 25 ΕΥΡΩ για απασχόληση, οργανωτικά και επικοινωνιακά έξοδα. Από 34-15 μέρες πριν την αναχώρηση με παρακράτηση της προκαταβολής ( 50% της συνολικής αξίας του ταξιδιού). Από 14 μέρες πριν και μέχρι την αναχώρηση, τα ακυρωτικά μπορεί να φθάσουν μέχρι το συνολικό ποσό της αξίας του ταξιδιού. Επίσης ο πελάτης επιβαρύνεται και με τα έξοδα που έχουν καταβληθεί από το ROYALTY ESCAPES για λογαριασμό του (εγγραφή σε συνέδρια ή σεμινάρια, εισιτήρια ψυχαγωγικών – αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων, έκδοση βίζας, ταξιδιωτικών εγγράφων, κλπ.). Την ακύρωση συμμετοχής χωρίς ακυρωτικά δεν στοιχειοθετούν αλλαγές ώρας πτήσεων από πρωί σε βράδυ ή το αντίστροφο, ούτε η αντικατάσταση των ξενοδοχείων με άλλα της ίδιας ή και ανώτερης κατηγορίας, καθώς και αναγκαστικές επουσιώδεις αλλαγές στο πρόγραμμα που δεν αλλάζουν σημαντικά τον όλο χαρακτήρα του ταξιδιού. Προσοχή: οι ασθένειες, οι ιατρικές επεμβάσεις και τα ατυχήματα των ταξιδιωτών ή των συγγενών τους δεν δικαιολογούν την ακύρωση του ταξιδιού χωρίς την πιο πάνω χρέωση των ακυρωτικών από τους μεταφορείς, ξενοδόχους, εταιρείες κρουαζιέρας και λοιπούς προμηθευτές μας. Επίσης δεν δικαιολογείται η ακύρωση του ταξιδιού χωρίς τα προαναφερθέντα ακυρωτικά, λόγω μη έγκαιρης άφιξης στον τόπο της αναχώρησης εξαιτίας καιρού, πάσης φύσεως απεργίες, ακύρωσης ή καθυστέρησης άλλου μεταφορικού μέσου. Συνιστάται έντονα η άφιξη από μακρινές αποστάσεις (νησιά, κλπ) μία μέρα πριν την αναχώρηση του ταξιδιού έτσι ώστε να υπάρχει άνεση χρόνου για την έγκαιρη προσέλευση στον τόπο αναχώρησης (αεροδρόμιο, λιμάνι, κλπ). Η δαπάνη σε βάρος του ROYALTY ESCAPES από την ακύρωση δεν συμψηφίζεται με την μεταφορά του ποσού που έχει καταβληθεί, σε άλλο ταξίδι. Ο ταξιδιώτης μπορεί να αντικατασταθεί με άλλον δικό του ενδιαφερόμενο, για τις ίδιες υπηρεσίες, δωμάτιο και ταξίδι, με την καταβολή των εξόδων φακέλου, πραγματοποιηθέντων εξόδων για θεωρήσεις διαβατηρίων (visa κλπ), συμμετοχή σε συνέδριο, και τυχόν απαίτηση μεταφορικών εταιριών για την αλλαγή του ονόματος ή του ναύλου. Ο αντικαταστάτης αποκτά αυτόματα τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτού που ακύρωσε τη συμμετοχή. Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων, ταξίδια με ναυλωμένες πτήσεις ή ναυλωμένα πλοία (charters), Ταξίδια Εταιριών (Incentives), ταξίδια Συνεδρίων, κλπ., οι χρονικές περίοδοι ακυρωτικών είναι πολύ μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων και ακυρωτικών πολύ υψηλότερα, καθώς συνάπτονται ειδικά συμφωνητικά με τους προμηθευτές (ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, εστιατόρια κ.ά.). Στα Εταιρικά ταξίδια Κινήτρων (Incentives), Συλλόγων και παρεμφερών Φορέων λόγω του όγκου των κρατήσεων (αεροπ. θέσεων, δωματίων, γευμάτων, κλπ.) οι αξίες των οποίων προκαταβάλλονται πολύ πριν την έναρξη του ταξιδιού, τα ακυρωτικά αρχίζουν τουλάχιστον 45 μέρες πριν την αναχώρηση, ασχέτως της ημερομηνίας επιβεβαίωσης του ταξιδιού και καθορίζονται βάση των ειδικών συμβολαίων που επιβάλλουν οι προμηθευτές, αεροπορικές εταιρίες, πράκτορες, ξενοδόχοι και άλλοι προμηθευτές.

 

  1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Το ROYALTY ESCAPES καλύπτει ομαδικά τους πελάτες για κινδύνους αστικής ευθύνης, πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, και επαναπατρισμού. Οι ομαδικές καλύψεις είναι από την φύση τους περιορισμένες. Το ROYALTY ESCAPES συνιστά έντονα στους πελάτες να συνάψουν ιδιωτική ασφαλιστική σύμβαση που θα καλύπτει τους πιο πάνω κινδύνους, για τα ποσά που εκείνοι επιθυμούν καθώς και για την κάλυψη ακυρωτικών για την περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού λόγω σοβαρής ασθένειας, ιατρικής επέμβασης ή ατυχήματος, γεγονότα που δεν επηρεάζουν τις χρεώσεις σε βάρος του ROYALTY ESCAPES από τους προμηθευτές της, οπότε αυτά πρέπει να καλυφθούν από τους πελάτες.

 

  1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

Τα έντυπα προγράμματα ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο και σε αδιαίρετο συνδυασμό με αυτόν στον οποίο και αναγράφονται τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια που δεσμεύουν όλους τους πελάτες. Τελική διαμόρφωση του ταξιδιού και υπηρεσίες θεωρούνται αυτές που αναφέρονται στη εξοφλητική απόδειξη πώλησης υπηρεσίας. Τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται αυτό που οι πελάτες αποδέχονται και παραλαμβάνουν με τα ταξιδιωτικά έγγραφα (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΚΔΡΟΜΗΣ), 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.

  1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    

α. Ξενοδοχεία – Δωμάτια

Δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων. Πολύ γενικά έχει γίνει αποδεκτή ή χρήση των αστέρων: 2* = Τουριστική, 3* = Β΄  κατηγορία, 4* = Α΄  κατηγορία, 5* = Πολυτελείας.

Μερικά ξενοδοχεία (στη Γαλλία κυρίως) για λόγους φορολογικούς έχουν μειώσει τεχνητά την κατηγορία τους. Επίσης καινούργια ξενοδοχεία συνήθως ανοίγουν με μία κατηγορία πιο κάτω για λόγους γνωριμίας. Δεν είναι πάντα η επίσημη κατηγορία και παράγοντας αξίας, αλλά η πραγματική κατάσταση, η τοποθεσία τους και οι υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρουν. Τα δωμάτια δίνονται προς στους πελάτες μετά τις 14.00. Οι πελάτες πρέπει να τα παραδώσουν μέχρι τις 12:00. Τα τρίκλινα δωμάτια συνήθως δεν είναι άνετα και μπορεί το έξτρα κρεβάτι να είναι μικρότερο από τα κανονικά. Στα γκρουπ και γενικά στα ταξίδια – πακέτα δεν δίνονται διακεκριμένα δωμάτια λόγω των ειδικών τιμών.

β. Συνεργασία με άλλους οργανωτές

Στα ταξίδια με πούλμαν και σε μερικά αεροπορικά, για να επιτευχθούν καλύτερες συμμετοχές για την πραγματοποίηση των αναχωρήσεων και καλύτερες τιμές για τους πελάτες, γίνονται συνεργασίες που συμμετέχουν δύο ή περισσότερα Τουριστικά Γραφεία τα οποία πωλούν το ίδιο πακέτο. Η συνεργασία αυτή αναφέρεται και το ROYALTY ESCAPES εξαντλεί κάθε προσπάθεια ώστε η τιμή και η ποιότητα ν’ ανταποκρίνεται στις υπηρεσίες που προσφέρονται.

γ. Πρακτικές συστάσεις

Στα αεροδρόμια και στα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν προβλέπεται Συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώσετε τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιωθείτε από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (τέρμιναλ) αναχωρεί η πτήση σας και την ώρα της. Μην ξεχάσετε το διαβατήριο σας/ταυτότητα ή visa όπου απαιτείται . Τακτοποιήστε από την προηγούμενη τα extras του δωματίου / καμπίνας σας, για να έχετε τη δυνατότητα του έγκαιρου ελέγχου. Συνιστούμε έντονα να ασφαλίζετε τα χρήματα και τα τιμαλφή σας στις θυρίδες του ξενοδοχείου και να μην ανοίγετε χωρίς να ξέρετε ποιος ζητά να μπει στο δωμάτιό σας. Μην αφήνετε ανεπιτήρητα τσάντες, χειραποσκευές, κινητά και άλλα αντικείμενα σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, αίθουσες αναμονής κλπ. Αν χαθούν, η ευθύνη είναι δική σας.

 

  1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Το ROYALTY ESCAPES και ο ΠΕΛΑΤΗΣ υπόσχονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει. Σε περίπτωση διαφωνίας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

``κατεβάστε στον υπολογιστή σας την Σύμβαση σε μορφή .PDF

You don't have permission to register